Kategórie
RK

Začiatok rozhodcovského konania

Rozhodcovské konanie v určitom spore sa začína doručením žaloby rozhodcovi. Rozhodca vyznačí dátum a presnú hodinu doručenia žaloby.

Zmluvné strany sa začatím rozhodcovského konania stávajú účastníkmi rozhodcovského konania. Žalobcom je zmluvná strana, ktorá podáva návrh na začatie rozhodcovského konania (ďalej len „žaloba“). Žalovaný je zmluvná strana, proti ktorej žaloba smeruje.

Rozhodcovské konanie pred rozhodcom začína podaním žaloby. Žalobu je potrebné adresovať na adresu uvedenú v kontaktoch na tejto webovej stránke. V konaní vystupuje žalujúca strana ako žalobca a žalovaná strana ako žalovaný.

Strany (žalobca a žalovaný) rozhodcovského konania majú v rozhodcovskom konaní rovnaké postavenie. Každej strane rozhodcovského konania sa poskytuje rovnaká možnosť na uplatnenie jeho práv a na ich ochranu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *