Ako postupovať

Písomný súhlas

Rozhodovanie sporov pred Rozhodcovským súdom je možné na základe písomného súhlasu strán sporu pred vznikom sporu alebo následne po vzniku sporu.

Pred vznikom sporu:

  • včlenenie rozhodcovskej doložky do pripravovanej zmluvy s partnerom, do Všeobecných obchodných podmienok alebo iných dokumentov, na základe ktorých vzniká právny alebo obchodný vzťah. Znenie rozhodcovskej doložky, ktoré môžete bezplatne zahrnúť do vašich dokumentov, nájdete *TU*
  • podpisom samostatnej rozhodcovskej zmluvy medzi vami a vašim partnerom o tom, že sa prípadné spory budú riešiť konaním pred Rozhodcovským súdom
  • dodatkom k už existujúcim zmluvám, ktorý ustanoví príslušnosť Rozhodcovského súdu riešiť prípadné spory
  • vyhlásením zúčastnených strán, že súhlasia s tým, aby sa prípadné spory riešili konaním na Rozhodcovskom súde

Po vzniku sporu:

  • dodatkom k platným zmluvám, ktorý ustanoví príslušnosť Rozhodcovského súdu riešiť prípadné spory
  • vyhlásením zúčastnených strán, že súhlasia s tým, aby sa prípadné spory riešili konaním na Rozhodcovskom súde

Následne je po vzniku prípadného sporu potrebné podať žalobu v súlade s Rokovacím poriadkom na Rozhodcovský súd. V prípade potreby bližších informácií nás kontaktujte.