Dokumenty

  • Rozhodcovská doložka Arbitrážneho súdu
  • Štatút Arbitrážneho súdu
  • Rokovací poriadok Arbitrážneho súdu
  • Pravidlá o trovách rozhodcovského konania a sadzobník poplatkov
  • Zoznam rozhodcov RSTT
  • Zákon NR SR č. 244/2002 Z.z. o Rozhodcovskom konaní

Na prezeranie dokumentov je potrebný program Adobe Acrobat Reader, ktorý si môžete zadarmo stiahnuť tu…